Rota yeniden hesaplanıyor…

Rota yeniden hesaplanıyor…

Yaşam yolculuğu biraz çıktığımız seyahatlere benzer. Yola bir kez düşünce artık bir yanımızla yolun bir parçası hâline gelir, kendimizi yeni bir gerçeklik durumunun içinde buluruz. Yolculuk başladığında yolcu mu yola gelir, yollar mı yolcuya hiç belli olmaz; tam...
Yalnızlıklar İçinde Kendimizi Bulma Arayışı

Yalnızlıklar İçinde Kendimizi Bulma Arayışı

Ünlü düşünür Immanuel Kant, “Aydınlanma Nedir?” adlı kült yazısında aydınlanma üzerine çok önemli değerlendirmelerde bulunur. Kant bu değerlendirmelerinde aydınlanma sürecinde bireyin kendisine düşen sorumluluğun altını dikkatle çizer. Aşağıda alıntılanan bölüm...