Kediler, develer ve rekreasyon: Öfke

Kediler, develer ve rekreasyon: Öfke

Bölüm başlığı olarak biraz tuhaf oldu ama olsun. Bu bölümü de yine öncekiler gibi, size uyarsa okursunuz. Bazılarınız için ise “tam benlik” diyeceğiniz bir bölüm olacaktır. Üzerinde çalıştığınız modelin tetikleyiciler, değerlendirme ve kararlar, öfke, ketleme,...