Krizden Kaosa

Karşı karşıya kaldığınız zor problemleri mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz. Zira bu problemler mevcut düşünce yapınızın ürünüdür. Albert Einstein   Bugün bütün dünyayı etkilemekte olan “KRİZ”in gerçekte bir “KAOS” olduğunu düşünebilir miyiz? Kriz bir olay...