Kaosun Kıyısında Yarına Kalabilmek

Kaosun Kıyısında Yarına Kalabilmek

Kuantum ve karmaşıklık bilimi, kozmos genelinin, dolayısıyla üzerinde yaşadığımız gezegenin de dinamiklerini tanımlayan, bir başka deyişle kozmik dansı dile getiren bir kavram. Her şeyin başka şeylerle etkileşime girerek yepyeni şeylerin ortaya çıkmasına neden...
Ötekileştirme ve Mahalle Baskısı

Ötekileştirme ve Mahalle Baskısı

Bireyselleşememek, farklılıklara tahammül edememeyi getirdiği gibi her şekilde toplumsal dayatmalara boyun eğmeyi ve bu boyun eğiş sayesinde iktidardan pay alarak kendini, kendiliğini tanımlamayı da getiriyor beraberinde. İşte böylesi bir toplumsal yapı, içinde...
Özgürlüğün Baş Dönmesi

Özgürlüğün Baş Dönmesi

Kierkegaard için özgürlük kişinin öz farkındalığının artması ve bir benlik olarak sorumlu davranabilme kapasitesidir. Buna bireysel gelişimimizi sağlamak için kendi imkânlarımızı seferber edebilme yeteneği de diyebiliriz. Ancak bu, içinde potansiyel olarak kaygıyı...
Kendine İhanet

Kendine İhanet

İnsanın gelişimi esnasında iki seçenek vardır: sevgi ve güç. Çoğu kültürün temelinde yatan güç, otorite ideolojisini yansıtan bir kendilik oluşturur. Bu kendilik, yarılmışlık üzerine kuruludur; acı ve çaresizliği gerçek zayıflık olarak reddeden, çaresizliği inkâr...