Çocuğumun Ne Kadar Uykuya İhtiyacı Var?

Bu ebeveynlerden çok sık duyduğumuz bir soru. Belki çocukları, kardeşleri veya yaşıtları kadar uyumuyor gibi görünebilir ve buna az uyumanın çocuğun hayatı üstünde etkisi olabileceği varsayımı da eşlik edebilir. Pek çok ebeveyn çeşitli medya kaynaklarından (mesela, TV, radyo, vb. gibi) okul çağındaki çocukların her gece yaklaşık 10 saat uyuması gerektiğini duyabilir.

Genellikle ebeveynlerin bildirimlerine (mesela, aktivite ölçer saat gibi bir alet kullanmanın tersine, ebeveynlerden çocuklarının uykusu hakkındaki bir soruya cevap vermeleri istenen araştırmalara) dayanarak okul çağındaki binlerce çocuğun uykusunun hesaplandığı birkaç araştırma vardır. Bunlara ABD’de yapılan Ulusal Uyku Vakfı anketleri ve Avrupa, Avustralya ve dünya genelinde yapılan araştırmalar da dahildir. Bu araştırmaların çoğu farklı yaşlardaki çocukların ortalama uyku süresini vermektedir. Ve insanlar bu ortalamaya odaklanmaya meyillidir. Gerçekte, çocukların uyku gereksinimi birinden diğerine değişiklik gösterir -tıpkı boyları, ayakkabı numaraları ve kiloları gibi. Mesela, sekiz yaşındaki bir çocuğun ortalama uyku süresi aşağı yukarı 10 saattir, fakat sekiz yaşındaki çocukların yaklaşık yüzde 80’i 9 ile 11 saat arasında uyur. Daha az uyumak her zaman bir uyku sorunu olduğuna işaret etmez. Biz ebeveynleri çocuklarının uyku süresinden çok uyku kalitesine ve kritik bir öneme sahip olan, gün içinde nasıl işlevde bulunduklarına odaklanmaya teşvik ederiz. Nitekim, çocuğunuzun ciddi bir uyku sorunu olmayabilir, çünkü gece uykusu gün içinde iyi işlevde bulunması için yeterlidir. İnsanların uyku süresi farklıdır ve hepimizin ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğu da değişir.

Biz ebeveynleri çocuklarının uyku süresinden çok uyku kalitesine ve kritik bir öneme sahip olan, gün içinde nasıl işlevde bulunduklarına odaklanmaya teşvik ederiz.

Şekil 2’de çocukların uyku süresini gösteren bir “çan eğrisi” yer alıyor. Çan eğrisi belli bir ölçümün normal dağılımını gösterir. Y-ekseninde çocukların sayısı, X-ekseninde de uyku saatleri gösteriliyor. Bu eğrinin altında genel olarak bütün 11 yaşındaki çocuk nüfusunun yer aldığını hayal edin. 11 yaşındaki bir çocuk ortalama 10 saat uykuya ihtiyaç duyabilir. Ancak, aynı yaşta 12 saat uykuya veya sadece 8 saat uykuya ihtiyaç duyan çocuklar da olacaktır. Uyku gereksinimi herhangi bir yaştaki bireyler arasında büyük değişiklik gösterebilir. Günde sadece 2-3 saat uykuya ihtiyaç duyan erişkinlerle bile çalıştık!

Bunu çocuklara açıklarken genellikle boy örneğini veriyoruz. Belli bir yaş grubundaki tüm çocukların yaklaşık yüzde 60-70’i “ortalama bir boy” aralığında olacaktır. Eğri sağ tarafta daha alçaktır, çünkü daha uzun boylu çocukların sayısı daha azdır. Ve bu kısa boylu çocukların sayısı için de geçerlidir. Çocuklar sınıflarındaki veya kendileriyle aynı eğitim dönemindeki en uzun ve en kısa boylu çocukları düşünecekleri için genellikle bu örnekle bağlantı kurabilirler.

Şekil 2: Çocukların çoğunun 10 saat uyuduğunu ve daha az sayıda çocuğun 8 veya 12 saat uyuduğunu gösteren bir çan eğrisi

Çocuğunuzla özellikle yeterince uyumadığından veya çok fazla uyuduğundan endişe ediyorsa, ne kadar uyku uyuduğu konusunu konuşmak için bu örneği kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu bilginin, en çok belki de çocuklarının yeterince uyumadığından kaygılanan ebeveynler için yararlı olduğunu görüyoruz.

Çocuğunuzun Yeterince Uyuduğunu Nasıl Bilirsiniz?

Çocuğunuzun yeterince uyuduğunu belirlemenizin en iyi yolu, gün içindeki faaliyetlerine bakmaktır. İyi işlevde bulunuyor mu? Burada “optimal işlev” tabirini kullanmaktan kaçınıyoruz, çünkü çoğu insan haftanın her günü nadiren optimal işlevde bulunur. Çocuğunuz okulda (ve okuldan önce ve sonra) iyi faaliyet gösterdiği sürece, muhtemelen ihtiyaçlarını karşılayacak kadar uykusunu alıyordur.

Share This