“Cehaletimizin göstergesi, kadere, şanssızlığa, talihsizliğe olan inancımız ölçüsündedir.”

GERÇEK insanı özgürleştirir. Çünkü gerçekleri görmek ve kabul etmek, bize onları değiştirme gücünü de verir. Kabul bu gücü içinde barındırır. Ama insanların çoğu gerçeklere inanmamayı tercih ediyor. Gerçeklerle yüzleşme cesaretini göstermek yerine, gerçekleri göz göre göre inkâr ederek özgürlüğünü de feda etmeyi seçiyor. Zaten korku dolu insanlar için özgürlüğün bir değeri yoktur ki. Onlar güvence peşindedir, özgürlük değil.

Çocukluğundan itibaren hiç özgürlüğü tatmamış, otoriteye boyun eğmeyi öğrenmiş bir insan özgürlüğün tadını ve özgürlüğün sağladığı haklarını nasıl kullanacağını da bilemez elbette… Özgürlükten kaçışın birçok nedeni olsa da burada iki temel neden üzerinde duracağız.

1. Bilinmeyenden korkmak: Çünkü gerçeklerle yüzleşmek rahatlık alanımızın dışına çıkmayı gerektiriyor. Gerçeklerden korkuyoruz çünkü değişimden korkuyoruz.  Çünkü bilinmeyenden korkuyoruz. Bildiğimiz alışık olduğumuz düzen bize ne kadar acı verirse versin tanıdık geliyor. Bu tanıdıklık duygusu taaa çocukluk dönemimize uzanıyor.  Örneğin; çocukluğumuzda annemize ve bize şiddet uygulayan despot bir babanın terörü altında yaşamışsak, despot bir erkeğin kadına şiddet uygulaması bizim için “tanıdık” oluyor. Maruz kaldığımız şiddet, sözel, duygusal, fiziksel ve/ veya cinsel boyutta olabilir. Ne kadar acı çekersek çekelim, mutsuz olursak olalım, yine de bildiğimiz “tanıdık koşullar” altında yaşamak,  bilmediğimiz “yeni koşullara” adapte olma sürecinden daha kolay, daha risksiz, daha güvenli geliyor. Yetişkinlik döneminde kadınsak babaya benzer bir erkeği, erkeksek şiddetimize boyun eğen bir kadını hayatımıza çekip yeni ailemizi oluşturduğumuzda, tanıdık bildik aile ortamını yeniden yaratıyoruz; böylece garip bir şekilde “güvencede” oluyoruz. İngilizcede tanıdık (familiar) sözcüğü aile (family) kelimesinden geliyor. Bu bağlantı ilginç değil mi? Bu nedenle terk edemiyoruz bizi tüketen ilişkileri, bize zarar veren ortamları, bizi sömüren insanları… Çünkü onlar “aileden”, onlar “tanıdık”.

SAYFA-BOLUMU

Hitler’in şu sözü ne yazık ki bir gerçeği ifade ediyor: “Bir toplumun aile yapısını bilirseniz, o toplumu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.”

Bir ülkenin yönetim sistemi, o ülkenin aile yapısına benzerlik gösterdiği ölçüde başarılı olur. Bu nedenle “Her ülke layık olduğu biçimde yönetilir” sözü çok doğru.  Bunu görmek için değişik yönetim biçimlerine sahip ülkelerin halklarının aile yapılarına bakmak yeterlidir.  Örneğin; demokrasinin az sayıda da olsa var olduğu ülkelerde, aileyi oluşturan bireyler arasındaki ilişkiler de demokrattır. Bu ailelerde eşlerin ve çocukların her biri bireydir ve birey olarak saygı görür. Aile adına alınan kararlarda fikrini özgürce paylaşır. Bu ailelerde erkeğin cinsiyetinden kaynaklanan üstünlüğü yoktur.

Genelde babanın sözünün geçtiği, kadının ve çocukların babanın gazabından korktuğu aile yapısının yaygın olduğu baskıcı, muhafazakâr ataerkil toplumlarda, liderliğe soyunan kişi temel aile yapısının dinamiğini uyguladığı ölçüde başarılı olur.  Lider halkı adına kararlar alan tek yetkili kişi ise, kendilerini yönetecek, güvenlerini sağlayacak, ne yapmaları gerektiğini onlara söyleyecek ebeveyn arayan itaatkâr “çocuklar” hiç sorgulamadan otoriter liderin peşinden gider.

Bir ülkede, bir toplumda var olan demokrasinin ölçüsü, doğrudan kadının o toplumdaki yeri, özgürlüğü ve eşitliği ile bağlantılıdır.  Bir toplumda kadın ne kadar özgürse toplum o kadar özgürdür. Kadının özgür olmadığı toplumlarda gerçekte erkekler de özgür değildir. Bu toplumlar şekilde ne kadar modern görünürse görünsün, yönetim biçiminin şekilde adı ne olursa olsun, aslında efendiye, güce, otoriteye biat ve itaat eden köleci toplumlardır. Köleci toplumların üyelerinin çoğunluğu birey olamamış kişilerden oluşur.

SAYFA-BOLUMU

 

2. Sorumluluk almaktan korkmak: Çünkü özgürlük daima özsorumlulukla birlikte gelir. Özsorumluluk, BİREY olamamış KİŞİlerin köşe bucak kaçtığı bir kavramdır. Çünkü özsorumluluğun olduğu yerde suçlamaya ve mazerete (bahaneye) yer yoktur. Kendi hatalarımız, şanssızlıklarımız, talihsizliklerimiz için suçlayacak kimse yoksa bahane de yoksa hoşumuza gitmeyen gerçeklerle yüzleşebilmek cesaret gerektiriyor. Bu nedenlerden dolayı kendi sorumluluğunu üstlenmek istemeyen kişi gerçekle yüzleşmek yerine gerçeği inkârı seçer. Gerçeği inkâr, ona güvende olduğu yanılsamasını (illüzyon) sağlar.

İnsan doğduğunda otomatikman “kişi” oluyor ama “birey” olmak zihinsel, duygusal ve ruhsal olgunluğu gerektiriyor. Birey olamamış kişi takvim yaşı kaç olursa olsun duygusal ve zihinsel gelişim açısından çocuk kalıyor. Çocuk, sorumluluk sevmez. Ona bakacak, onu koruyup kollayacak, ona despotça da olsa ebeveynlik yapacak, onu düşünme ve karar verme sorumluluğundan kurtaracak, ne yapması gerektiğini ona söyleyecek bir lidere özgürlüğünü teslim etmeye gönüllüdür. Çoğunlukla bu kişilerin ekonomik özgürlüğü de yoktur.

Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisinde güvenlik ihtiyacı gelişim ihtiyacından önce geliyor. Gelişim özgürlük içinde olur. Gelişimin değil güvenin, güvencenin öncelikli ihtiyaç olduğu toplumlarda kişiler bu güvenin bedelini farkında bile olmadan özgürlüklerinden feragat ederek öderler. Ama bu güven duygusu içlerindeki huzursuzluğu ve endişeyi asla ortadan kaldıramaz. Çünkü bu yapay güven duygusu korku temellidir; sevgi değil.

Korku ayrıştırır. Sevgi birleştirir.

Sevginin birleştirici gücü ile hoşça olun.

 

<div class="social4i" style="height:82px;"> <div class="social4in" style="height:82px;float: left;"> <div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;padding-bottom:7px"><a href="https://twitter.com/share" data-url="https://dergi.kuraldisi.com/gerceklerle-yuzlesmekten-neden-korkariz/" data-counturl="https://dergi.kuraldisi.com/gerceklerle-yuzlesmekten-neden-korkariz/" data-text="Gerçeklerle Yüzleşmekten Neden Korkarız?" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via=""></a></div> <div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;"> <div class="fb-like" data-href="https://dergi.kuraldisi.com/gerceklerle-yuzlesmekten-neden-korkariz/" data-send="true" data-layout="box_count" data-width="55" data-height="62" data-show-faces="false"></div> </div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3760 size-thumbnail" src="https://dergi.kuraldisi.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/JW0rM3p-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" />1952 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu.<br /> 1972 yılında gittiği Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde on dört yıl sürekli, on iki yıl da aralıklarla yaşadı. Kaliforniya’da alternatif sağlık, alternatif eğitim, insan potansiyeli ve hümanistik psikoloji alanlarında eğitim gördü.<br /> Zihin Bilimi, Hipnoterapi, Reiki, Rebirthing, NLP ve kinesiyoloji eğitimleri aldı. California Jaycee’s organizasyonunda uzun yıllar bireysel gelişim alanında hizmet verdi. Sorunlu çocukların gittiği okullarda gönüllü çalıştı.<br /> International Council for Self-Esteem Türkiye temsilcisidir.<br /> Türkiye’de ilk kez 1993 yılında hipnoterapi yöntemiyle ağrısız ve ilaçsız, suda doğum yaptırdı.<br /> Basın dünyasında birçok dergide ve Güneş gazetesinde araştırmacı gazeteci ve köşe yazarı olarak çalıştı. Dört yıl Bilar ve Bilsak’ta haftalık konferanslar verdi. Değişik radyolarda (Enerji FM, Show Radyo, Best FM ve Radyo TRT1) Kuraldışı ve Ötesi adlı psikoloji ve bireysel gelişim eksenli programlar hazırlayıp sundu. TGRT’de hafta içi her gün, Nil Gün ile Yeni Bir Gün adıyla bir sohbet programı yaptı. Radikal gazetesinde psikoloji ağırlıklı dizi yazıları yayımlandı.<br /> Cine-5 kanalında Çekim Yasası programını hazırlayıp sundu. (2007)<br /> Amerika’da 1981, Türkiye’de 1989 yılından beri, bireysel ve kurumsal workshop çalışmaları yapıyor.<br /> Bireysel gelişim kavramının Türkiye’ye girmesinde ve birçok yayınevine yaptığı danışmanlıkla bu alandaki yayınların tanınmasında öncü oldu. Ayrıca uzun yıllardır ideali olan, okullara Özsaygı (Self-Esteem) derslerinin girmesi için ilk adımı attı ve özel bir okulda Özsaygı dersleri vermeye başladı.<br /> Çok sayıda kitabı, çevirisi; hipnomeditasyon, zihin programlaması, motivasyon ve çocuk eğitimi CD’si vardır. Ayrıca Bütünsel Kinesiyoloji alanında yaptığı çalışmaları içeren, Bedenin Bilgeliği adında kapsamlı bir DVD çıkarttı.<br /> Öncelikli hedefi, Bütünsel Kinesiyoloji (PiKi) eğitmenleri ve danışmanlar yetiştirerek eğitim, sağlık ve iş hayatı alanlarında topluma yararlı olmaktır.</p> <span class="et_social_bottom_trigger"></span>
Share This