Burada sözü edilen hayvan kişilikleri.

Evcil hayvanı olan birine sorarsanız, kedisinin ya da köpeğinin kişilik özelliklerini bayıla bayıla anlatacaktır size. Muhtemelenduymak istediğinizden de daha ayrıntılı tasvirlerle. Ne ki, hayvan kişiliği, üzerinde yeteri kadar çalışılıp araştırılmış bir konu değil.

Üzerinde araştırma yapılan hayvanların kişilik özelliklerinin araştırmacının bulgularını çarpıtabileceğine dair önemli bir iddia ortaya atılmış durumda.

Yakın zamanda yürütülen bir araştırmada yakalı sinekçiller üzerinde bir deney yapılıyor. Bu kuş türünün erkek üyeleri daha saldırgan olanlar (vahşi olanlar) ve daha az saldırgan olanlar (evcil olanlar) şeklinde gruplara ayrılıyor. Araştırmacılar hassas ölçümler yaparak erkek yakalı sinekçillerin dişi kuşlara, farklı bir nesneye ve erkek kuşlara verdikleri tepkiyi tespit ediyorlar. Türün bütün bireylerinin yukarıda sıralanan her durumda aynı, tutarlı davranışı sergilediğini görüyorlar.

Ancak araştırmacılar bir şey daha fark ediyorlar: Yakalanıp kafese kapatılmış olanlar daha fazla risk alıyor gibi görünüyor!

Araştırma bu noktadan ilerliyor ve önemli sorulara yol açıyor.

Bulgularını, kafeste tutulan hayvanlarla yaptıkları deneylere temellendiren araştırmacıların aslında çarpıtılmış örneklem yapıyor olabilecekleri sonucuna varılıyor.

Tıpkıbelirli sayıda kalp hastası üzerinde yapılan araştırma  sonuçlarına göre belirli bir davranışın/alışkanlığın/ilacın bütün sağlıklı insanların kalp damar sistemine iyi geleceğini iddia etmek türünden bir örneklem hatası…

Share This