Balık burcu hayal kurmanın, akışa ayak uydurabilmenin, bilinmezi kabul edebilme gücünün burcudur. Balık burcu enerjisi çok yaratıcı bir enerjidir, filmler, senaryolar hep Balık burcunun konusudur. Çünkü bütün filmler bir veya birkaç kişinin hayalinin perdeye aktarılmış halidir.

Hayallerimiz bizim gerçekten kim olduğumuzu, daha da ötesi kim olursak mutlu olacağımızı bize anlatan evrensel sırlardır.

Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı adlı film, çok güzel bir filmdi. Genç adam “Life” adlı bir derginin bodrum katında dergide basılacak fotoğrafların negatiflerinden sorumlu unvansız bir çalışandır. Ancak yolda, durakta, yemekte sürekli kendini kahramanlık yaparken hayal etmektedir. İşini büyük bir özenle yapan, sorumluluk sahibi bu karakter, filmde bir takım maceralara girmek zorunda kalıp, hayalini kurduğu kahramanlıkları, en büyük korkularını yaşayarak gerçekleştirir. Filmin sonunda bir mesaj var. Dergi kapandığı için derginin son sayısı çıkacaktır. Son sayının kapağına Walter Mitty’nin bir taşın üstüne oturmuş dergide basılacak fotoğrafların negatiflerini incelerken çekilmiş fotoğrafı konur.

Kapakta yer alan başlık ise şudur: “Life’s final issue dedicated to people who made it” – “Hayat’ın son baskısı onu yaşamayı başaranlara ithaf edilmiştir.”

Şimdi benim sorum gelsin:

“Hayatın son baskısı” olsaydı bizler onu yaşayanlar grubuna girmeyi başarabilir miydik? Hayallerimiz neler? Gerçeklerimiz neler? Gerçeklerimizi ne kadar, hayallerimizi ne kadar kabullenmeyi başarabilmişiz. Kabullenmek de balık burcunun enerjisidir. Hayallerimizde kahraman olsak bile gerçekte unvansız bir çalışansak işimizi, sorumluluğumuzu Walter Mitty gibi özenle yerine getirebiliyor muyuz?

Balık burcu enerjisi ile yazılmış senaryomuzda bize biçilen rolü hakkını vererek oynayabiliyor muyuz? Gerçeğimiz hayalimizden çok mu uzakta?

Güneş Balık burcundan geçerken yeni bir senaryo yazmaya ne dersiniz?

Hayatınızın yeni senaryosunu. Balık enerjisi bütünü kucaklar. Tembel, çalışkan, azimli, azimsiz herkes bu enerjiyi kullanabilir, sebebi eylem gerektirmemesidir.

Sadece hayal kurun, ama tutarlı bir hayal. Hayallerinizin birbiriyle çakışmasına müsaade etmeyin, senaryonuzu kendiniz baltalamayın. Hem bekar, sabit bir yeri olmayan, dünyayı dolaşan bir gezgin, hem de çocukları eşiyle bir çiftlik evinde mutlu hayat süren kişi olmayı çakıştırmayın.

Hayallerinizi onlara engel olacak başka hayallerle yok etmeyin. Filmlere bakın, ana kahramanlara, küçük rollerde oynayanlara. Herkesin bir rolü var, sadece bir rolü. Rolünüzü bulun ve onun hayalini kurun, her şey olmak istemeyin; bir şey olmak isteyin; bırakın Balık burcu size yardım etsin, sonsuz hayal gücünüzü harekete geçirsin.

Balık burcu Zodyak’taki son burçtur. Geride bıraktığınız 12 aya bakın; gelecek 12 ayınızın nasıl olmasını isterdiniz? Hayal kurun, Güneş Koç burcuna geçince irili ufaklı eylemlere girişmeye başlarsınız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve evrenin size armağan ettiği bu enerjiyi kullanmaya cesaret edin.

İzin verin “Hayat” size de ithaf edilsin.

Share This