Meditasyon egoyu unutma aracı değildir. Egonun ortaya koyduklarını yine egoyu kullanarak gözlemlemek ve ehlileştirmektir.

Mark Epstein

Farkındalık, korkularımızı, kontrolü elde tutma ve hak iddia etme bağımlılığımızı, beklenti ve yakıştırmalarımızı, yargılarımızı serbest bırakmamıza yardımcı olan eski bir meditasyon biçimidir. Yaşamı her nasılsa öylece deneyimleyebilmek için bu yaygın stratejilere başvurmak yerine kendimizi ana açmayı öğreniriz. Farkındalığı ilişkilerimizde uyguladığımızda kendimizi ve diğerlerini olduğumuz gibi, bütün o dokunaklı incinirliğimiz ve engin sevgi potansiyelimiz içinde görebiliriz.

Sevgi dolu şefkatin spiritüel uygulamasıyla başkalarına yönelik farkındalığımızı olağanüstü yumuşak ve özenli bir biçimde genişletiriz. Kişisel ilişkilerimizin ötesine geçerek daha geniş bir dünyayı kucaklarız. Sevgimizi çevremizdeki herkese, hatta kayıtsız olduğumuz ve anlaşılması zor bulduğumuz insanlara doğru yaymayı öğreniriz. İki kişi arasındaki aşk ilişkisi, sevgi dolu şefkat ile sonunda gelir, bütün dünyayı kucaklar.

Kathlyn Hendricks

David Richo
Olgun İlişkiler

 

Hep birlikte dans edebilme kapasitesiyle doğuyoruz, tek eksiğimiz yeterince antrenmanlı olmamak. Dans adımlarını öğrenip kolaylıkla ve zarafetle hareket edene kadar egzersiz şarttır. Coşkuyu yakalamak için çalışmak gerek. Kimilerimiz fiziksel olarak zarar görmüş ya da özgüvenimiz sarsılmış olabilir. Bu durumda diğerlerinden daha sıkı çalışmamız gerekecektir. Bir daha asla iyi dans edemeyecek kadar yaralanmış olabiliriz. Kimimize de dans etmenin günah olduğu öğretilmiştir.

Aynı şey ilişkiler için de geçerlidir. İlk yaşlara dayanan tecrübelerimiz yetişkinlikteki ilişkilerimize ya engel ya da yardımcıdır. İçimizden bazıları çocuklukta görmezden gelinmiş, yasaklara uymak zorunda kalmış veya istismar edilerek psikolojik açıdan yaralanmış olabilir. Onların yeniden zarafet ve yetişkin bağlılığı ile dans edebilmeleri için yıllarca çalışmaları gerekebilir. Çocukluklarında suiistimal edilen başkalarıysa intikamlarını kendileri de başkalarını suiistimal ederek alabilirler. Bazılarımızsa geçmişlerinde öylesine yaralanmıştır ki asla bir yetişkin gibi ilişki kurmayı başaramaz.

Neyse ki birçoğumuz ilgi, takdir, kabul, şefkat gördüğümüz, bize özgürlük tanınan, beş niteliğin karşılandığı yeterince iyi aileler içinde büyüdük. Bundan dolayı yetişkinlikte sağlıklı yakınlıklar kurabiliriz: Kör bir sahiplenme veya sakatlayıcı bir yakınlaşma korkusuyla değil, farkındalıkla kurulan bir yakınlık. Fakat yine de yeteneklerimizi geliştirmeden mükemmel bir kolaylıkla yakınlık kurulamaz, tıpkı dans adımlarını öğrenmemiş birinin mükemmel dans edemeyeceği gibi. Bazıları dans etmede ustalaşırken diğerleri asla doğru adımları atamaz ve bunun farkına da varmazlar. Aynı şekilde başarılı görünen fakat hakiki bir bağlılıktan yoksun bir ilişki, evliliğe ve çocuk sahibi olmaya kadar gitse de ciddi bir probleme dönüşür. Bir dansçı olarak yeteneğimizi geliştirmeyi reddetmekle başkalarına fazla rahatsızlık vermiyor olabiliriz, fakat ilişki içinde aynı şeyi yaptığımızda birileri yaralanabilir. (Bu bağlamda ilişki, birlikte veya ayrı yaşansın, yoğun bir özel yakınlık içinde olmaktır.)

Çocukluğunda suiistimal edildiği ve ihtiyaçları karşılanmadığı için derin yaralar almış ve kolaylıkla yakınlık kuramayanlar, erken yaşlarda yaşanan sorunların ele alınmasıyla ilişki kurmayı öğrenebilirler. Doğru bir bağ kurmak için çalışıp yeteneğimizi geliştirmek kendi sorumluluğumuzdadır, oturduğumuz yerde gelişmez. Öğrenmemiz, eğitilmemiz, geçmişin yasını tutmamız, terapide çalışmamız, kendimizi tanımamız, yılların alışkanlıklarını terk etmemiz, eşimizle pratik yapmamız, spiritüel bir öğreti benimsememiz ve elinizdeki gibi, okuyup üzerinde çalışabileceğimiz bir kitap gerekir. İyi haber şu ki bütün insanlık bu işin üstesinden gelebilecek kapasitede bir ruha sahiptir. Eninde sonunda sakarlıklar ve yanlış adımlar yerini uyumlu ve işbirliğine hazır harekete bırakır.

Bir yetişkinin sevgisi, bize yaşandığı an mutluluk vermekten öte bir şeydir. Bizim adımıza zamanda yolculuğa çıkarak geçmişteki yetersizlikleri onarır, canlandırır ve yeniler. İçten sevgi, ileri doğru hareket eden dalgaları başlatarak içsel bir değişime de yol açar. “Şimdi artık o kadar çok şeye ihtiyacım yok. Artık ailemi o kadar suçlamama gerek yok. Daha fazlasına ihtiyaç duymadan sevgi alabilirim. Sahip olduğum bana yeter” diye düşündüğümüz bir noktaya ulaşabiliriz. Ancak yolculuğu bu noktaya ulaşmış biri gerçek anlamda sevebilir.

Share This