Seminer ya da eğitimlerime katılan kişilerden “İmaj, görünümden çok daha fazlasıymış meğer” yorumunu sıklıkla duyuyorum. Bu ve buna benzer yorumları almak imajın sadece görünüm olmadığını gösterip anlatmaya çalışan bir danışman olarak beni mutlu ediyor.

Çünkü “İmaj” demek pahalı kıyafetler giymek, modayı yakından takip etmek ya da marka giymek demek değildir. “İmaj” insanın üzerine geçirilmiş sahte bir kılık ya da rengi/modeli değişen bir saç hiç değildir. Çünkü “İmaj” sadece dış görünüm değildir. Kazıdığınız zaman altında boşluk çıkmaması gerekir. Yemek yemekten, konuşma tarzımıza, sesimizi doğru ve etkili kullanmaktan, duruşumuza, davranışlarımıza, kullandığımız renklerden, kelimelerden masamızın, odamızın düzenine kadar her şey ama aklınıza gelebilecek her şey imajımızı oluşturuyor.

Görünümümüz imajımızın sadece bir parçası ve yansımasıdır. Bir de buzdağının görünmeyen tarafı var: Özsaygı, özgüven, tutarlılık, içtenlik, doğallık, samimiyet, güven ve tabii ki gelişime açık olmak; işte bunlar “İmaj”ın temelini oluşturur. Düşünce, duygu ve davranış tutarlılığı ile görünüm tutarlılığı birleştiğinde bir bütün olabiliriz. İşte bu Gerçek İmaj’dır.

Bu nedenle, kişisel imaj yönetimini bireysel gelişimden ayrı tutamayız. Amaç kişiden bireye yolculuk yaparken bireyin içindeki gücü dışarıya doğru yansıtmaktır.

Sizi, özünüzü yansıtan kıyafetler ve renkler ile istediğiniz mesajı verebilirsiniz. Önemli olan tutarlı bir mesaj vermektir, güven tutarlılıkla inşa edilir. Hedefleriniz neler? Sorun hadi kendinize: “Gücüm nerede?” diye. Hedef koymak ve ona göre ilerlemektir imaj yönetimi.
Türkiye’ye dönüp de, “Mesleğiniz nedir?” sorusuna “İmaj Danışmanıyım” diye yanıt verdiğimde “İmaj Maker’sınız yani” yorumunu çok duymuştum, halen de duyuyorum. Şunu çok açıklıkla söyleyebilirim: “imaj yaratmak ya da yapmak” diye bir şey yoktur. Var olan bir şey yaratılmaz, iyi bir danışmanlık ve koçlukla geliştirilebilir ve yönetilebilir. Kılık kıyafet, eğitim, yabancı dil vb. özsaygıya dayanmadığı sürece hiçbiri işe yaramaz. İmaj sadece kıyafetle yaratılmaz. Kendi değerlerinin farkında olan, özsaygısı yüksek, olumlu düşünen, olumlu tutum ve davranışlara sahip, beden sağlığına dikkat eden, empati kurulabilen, güven veren, enerjik, tutkulu, yaratıcı, gelişime ve yeniliklere açık, vizyon sahibi, mutlu insanların imajı güçlü ve inandırıcıdır. Çünkü imajın yönetimi doğallığa, samimiyete, gelişime ve özgün olabilmeye bağlıdır.

Yani imajınız hep iş başında; siz sustuğunuzda bile o sessizce konuşuyor.

Güneş olmazsanız yıldız olun ama gökteki ya da denizdeki en parlak yıldız siz olun! Işığınızı yansıtın…

Sevgilerimle

İmajın ABC’si: Appearace (Görünüm), Behaviour (Davranış), Communication (İletişim)

Share This