Hayatımız, iç dünyamızda olup biten her şeyin bir yansımasıdır.

Share This