Kısa süre önce Wall Street Journal’da yayımlanan bir makalede, ekonomist David Weidner kadınların hemen her şeyi erkeklerden daha iyi yaptıklarını yazdı; politikadan yöneticiliğe ve yatırım uzmanlığına kadar.

Weidner çok yakın tarihli bir araştırma sonucuna atıfta bulunuyordu: Barclays Wealth ve Ledbury Research tarafından yürütülen araştırmaya göre kadınlar, borsada erkeklere oranla daha fazla para kazanıyorlar; bunun en belirgin sebebi de gereksiz yere risk almaktan kaçınmaları. Peki risk almaktan kaçınmalarının sebebi ne? Araştırmacılara göre kadınlar, erkekler kadar kibirli ya da kendini beğenmiş olmadıkları için borsada daha dengeli davranıyorlar.

Önceki bazı araştırmalar da bu sonucu doğrular nitelikte:

2001 yılında yapılan bir çalışmada, ABD’de yatırım hesabı olan otuz beş bin hane ele alındı. Yatırım uzmanları Brad Barber ile Terrance Odean kadınların risk düzenlemede erkeklere göre yıllık yüzde birlik oranla daha kârlı yatırım yaptıklarını açıkladılar.

2005 yılında Merrill Lynch’in yürüttüğü bir çalışmada kadınların yüzde otuz beşinin uzun vadeli yatırım yaptığı ortaya çıkarken erkeklerin yüzde kırk yedisinin agresif yatırımlara meyilli olduğu anlaşıldı.

Daha yakın zamanda, 2009 yılında Vanguard yatırım fonu şirketi tarafından yapılan bir araştırmada, ekonomik kriz sırasında iki milyon yedi yüz bin kişisel yatırımcı içinde kadınlara nazaran çok sayıda erkeğin elindeki hisse senedini tüm zamanların en düşük seviyesinden sattığı ortaya çıktı. Bu nedenle krizde en yüksek meblağı kaybedenler erkekler oldu. Borsa tekrar yükselmeye başladığında ise doğal olarak en az kazananlar da yine erkeklerdi.

Peki erkek olmakta yanlış olan nedir?

Vanguard araştırmasından John Ameriks, New York Times’a “Erkekler ne yaptıklarını bildiklerini sanıyorlar ama çoğunlukla ne yaptıkları konusunda en ufak bir fikirleri olmuyor; bunu gösteren sayısız akademik araştırma var” diyor.

Sebep bu kendine aşırı güvenme durumunun faturayı biyolojiye çıkartması olabilir.