İnci, çalışan, üç çocuklu bekâr bir anne. Hayatı işle ev ve çocukların bakımı arasında koşuşturmakla geçiyor. Bu yoğun tempo içinde kendine ayırmaktan vazgeçmediği tek zaman dilimi on beş günde bir yaptırdığı bir saatlik masaj. İnci bir saatlik masajın, stresini atmasında kendisine birkaç günlük tatil kadar iyi geldiğini söylüyor. Masaj alışkanlığı da eşinden ayrıldıktan sonra bir arkadaşının onun için satın aldığı bir seanslık “masaj hediyesi” ile başlamış.

Dokunulmak bir ihtiyaç. Dokunmanın, dokunulmanın, sarılmanın, kucaklaşmanın kazandırdığı fiziksel ve psikolojik yararları bu yazının birinci ve ikinci bölümlerinde paylaşmıştım. Peki, cildimizle beynimizin yapısal benzerlikleri olduğunu biliyor musunuz?

Beyin ile Cilt

Kadının yumurtası ve erkeğin sperminin birleşmesiyle çoğalan hücreler bedenimizi nasıl oluşturuyor? Bu hücreler nasıl belli organlara dönüşüyor?

Ana rahminde, embriyo gelişiminin ilk birkaç gününde, tam gelişkin bebeği oluşturacak hücreler üç katmana ayrılıyor:

Endoderm (iç katman) adım adım iç organları oluşturuyor.
Mezoderm (orta katman) adım adım kemik ve kasları oluşturuyor.
Ektoderm (dış katman) adım adım cilt, beyin ve sinir sistemini oluşturuyor.

Beyin, cilt ve sinir sistemi aynı katmandan oluşur ve birlikte gelişirler. Sadece doğumdan önce değil, doğumdan sonra ilk bir yıl içinde de. Bebek kucaklandığında, okşandığında, meme verildiğinde cilt ile beyin arasında çok önemli sinirsel bağlantılar kurulur. Bu sofistike ve karmaşık bağlantılar çocuğu ömür boyu etkiler, yaşamını bilinçsizce yani bilinçaltının kumandasında yaşadığında olumlu ya da olumsuz “kaderini” şekillendirir.

Karanlıkta çevremize dokunarak yolumuzu bulur, sıcaklığı soğukluğu hissederiz. Birçok duyuyu cildimizle algılarız. Sıcak soğuk, yumuşak sert, ıslak kuru, yağlı yağsız, rüzgârın okşaması, sevgilinin dokunuşu… Cildimiz çevremiz ve kendimiz hakkında bize bilgi verir. Parmaklarımızla dokunduğumuzda objeler hakkında fikir ediniriz.

Laboratuar çalışmalarında düzenli olarak okşanan hayvanların beyinlerinin daha büyük, kemik ve kaslarının daha sağlam, bağışıklık sistemlerinin daha güçlü olduğu görülüyor. Yetişkin olduklarında da dokunulmayan yavrulara göre çok daha sağlıklı kaldıkları ve daha az hastalandıkları gözleniyor. Eh, aynı sonuçlar insan yavruları için de geçerli.

Cilt ile beynin aynı katmandan oluşması ve birlikte gelişmesi şu anlama geliyor: Cildimiz de bir tür beyin işlevini görüyor.

Dokunma ve Çocuklar

Dokunulan çocuk dokunmayı ve sarılmayı öğrenir. Kendisini ve çevresini dokunarak keşfeder.

Yüzlerce ama yüzlerce araştırma, dokunulmanın sadece gelişim için değil, yaşamak için önemli olduğunu gösteriyor. John Hopkins tarafından yapılan bir araştırma, yetimhanede büyüyen çocukların uygun beslenmelerine karşın yüzde doksanının öldüğünü ya da zihinsel veya fiziksel gelişim açısından engelli olduğunu gösteriyor. Geri kalan yüzde on ise psikolojik ve/veya fizyolojik açıdan sağlıksız oluyor. Yetimhanelere daha fazla çalışan katıldığında bebeklerle çocukların ölüm oranlarında önemli düşüş görülüyor.

Bu çocuklarda dokunulma, ilgi, şefkat, sevgi eksikliği oluyor. Çocuk gelişiminin en önemli unsurları. Çocuğun nasıl doğacağı kadar nasıl yetişeceği de çok önemli.

Miami Üniversitesi’nde Dokunma Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada erken doğan bebeklerin yarısına günde beş kez birer dakikalık masaj yapılıyor. Masaj yapılmayan prematüre bebeklere göre yüzde 47 oranında ağırlıklarında artış ve genel sağlıklarında hızlı iyileşme gözleniyor. Bu çok yüksek bir oran!

Bebek masajı eğitimi alan anneler, bebeklerine uykudan önce on beş dakika masaj yaptıklarında en zor uyuyan bebekler bile mışıl mışıl uykuya dalıyor ve gündüz saatlerinde konsantrasyonlarında önemli artış görülüyor. Annelere bebek masajı eğitimi verenlerin olmasını diliyorum ülkemizde. Bu konuda yapılan yüzlerce araştırmadan hatırlamamız gereken şey: Bebeklerin sinir sistemlerinin ve beyinlerinin sağlıklı gelişimi için dokunulmaya ihtiyaçları var.

Huzurevlerinde kalan yaşlılarla istismara uğramış bebeklerin bir araya getirildiği bir programda yaşlılar bebeklere masaj yaptıklarında hem bebeklerin hem yaşlıların sağlıklarında büyük ölçüde düzelme görülmüş. Dokunmak da dokunulmak da herkese yarar sağlıyor.

Dokunulmama ve Şiddet

Klinik ve sosyolojik araştırmalar dokunma yoksunluğunun saldırganlık ve şiddet eğilimiyle bağlantısını ortaya koyuyor. Agresif davranışları süregelen ergenlere beş hafta boyunca haftada iki kez yapılan yirmişer dakikalık masajın, agresif davranışları önemli ölçüde azalttığı görülüyor. Dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklara da konsantrasyonlarını arttırmalarında masaj yardımcı oluyor.

Bir ilişki içinde olmayan insanlar da masajla çok ihtiyacını duydukları insan dokunuşundan yararlanıyorlar.

En Ağır Organımız

Cilt bir organdır. Bir organ olarak, insanın bedenini örttüğü her şeyi kapsar; buna saç ve tırnaklar da dâhil. Bu da, insanın beden ağırlığının yüzde on altısı demek. Çoğu yetişkinin cilt ağırlığı kilosuna ve boyuna bağlı olarak dokuz buçuk ila on bir buçuk kilo arasında değişiyor. Ortalama insan cildini düzleme yaysanız iki metrekarelik alanı kaplıyor. Her santimetrekaresi binlerce sinir ucu ve değişik duyusal reseptörler barındırıyor.

Cilt en ağır organımız. Ciltten sonra sıralamada diğer organlar arasında açık ara fark var. Ciltten sonra sırasıyla en ağır beş organ:

Bağırsaklar – üç buçuk kilo (ince ve kalınbağırsak)
Akciğer – iki buçuk kilo (ikisi)
Karaciğer – bir buçuk kilo
Beyin – 1300 gram
Kalp – yarım kilo.

İnsan yaşamına bütünsel bakmak gerekiyor. Rahme düşmeden önce annenin psikolojik, hormonal yapısı, döllenme anında yaşananlar, hamilelik sürecinde yaşananlar (bu dönemde annenin beslenmesi; psikolojik ve hormonal yapısı), doğum şekli (sezaryen, normal veya doğal) ve sonraki bakım, ilgi, sevgi şefkat. Üreme ile insan yetiştirme arasında büyük fark vardır.

Sevmek dokunmaktır.

Sevginin dokunmatik gücüyle hoşça olun.

Nil Gün

<div class="social4i" style="height:82px;"> <div class="social4in" style="height:82px;float: left;"> <div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;padding-bottom:7px"><a href="https://twitter.com/share" data-url="https://dergi.kuraldisi.com/kucaklasma-ucuncu-bolum/" data-counturl="https://dergi.kuraldisi.com/kucaklasma-ucuncu-bolum/" data-text="Kucaklaşma -Üçüncü Bölüm-" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via=""></a></div> <div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;"> <div class="fb-like" data-href="https://dergi.kuraldisi.com/kucaklasma-ucuncu-bolum/" data-send="true" data-layout="box_count" data-width="55" data-height="62" data-show-faces="false"></div> </div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-3760 size-thumbnail" src="https://dergi.kuraldisi.com/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/JW0rM3p-150x150.jpeg" alt="" width="150" height="150" />1952 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda okudu.<br /> 1972 yılında gittiği Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde on dört yıl sürekli, on iki yıl da aralıklarla yaşadı. Kaliforniya’da alternatif sağlık, alternatif eğitim, insan potansiyeli ve hümanistik psikoloji alanlarında eğitim gördü.<br /> Zihin Bilimi, Hipnoterapi, Reiki, Rebirthing, NLP ve kinesiyoloji eğitimleri aldı. California Jaycee’s organizasyonunda uzun yıllar bireysel gelişim alanında hizmet verdi. Sorunlu çocukların gittiği okullarda gönüllü çalıştı.<br /> International Council for Self-Esteem Türkiye temsilcisidir.<br /> Türkiye’de ilk kez 1993 yılında hipnoterapi yöntemiyle ağrısız ve ilaçsız, suda doğum yaptırdı.<br /> Basın dünyasında birçok dergide ve Güneş gazetesinde araştırmacı gazeteci ve köşe yazarı olarak çalıştı. Dört yıl Bilar ve Bilsak’ta haftalık konferanslar verdi. Değişik radyolarda (Enerji FM, Show Radyo, Best FM ve Radyo TRT1) Kuraldışı ve Ötesi adlı psikoloji ve bireysel gelişim eksenli programlar hazırlayıp sundu. TGRT’de hafta içi her gün, Nil Gün ile Yeni Bir Gün adıyla bir sohbet programı yaptı. Radikal gazetesinde psikoloji ağırlıklı dizi yazıları yayımlandı.<br /> Cine-5 kanalında Çekim Yasası programını hazırlayıp sundu. (2007)<br /> Amerika’da 1981, Türkiye’de 1989 yılından beri, bireysel ve kurumsal workshop çalışmaları yapıyor.<br /> Bireysel gelişim kavramının Türkiye’ye girmesinde ve birçok yayınevine yaptığı danışmanlıkla bu alandaki yayınların tanınmasında öncü oldu. Ayrıca uzun yıllardır ideali olan, okullara Özsaygı (Self-Esteem) derslerinin girmesi için ilk adımı attı ve özel bir okulda Özsaygı dersleri vermeye başladı.<br /> Çok sayıda kitabı, çevirisi; hipnomeditasyon, zihin programlaması, motivasyon ve çocuk eğitimi CD’si vardır. Ayrıca Bütünsel Kinesiyoloji alanında yaptığı çalışmaları içeren, Bedenin Bilgeliği adında kapsamlı bir DVD çıkarttı.<br /> Öncelikli hedefi, Bütünsel Kinesiyoloji (PiKi) eğitmenleri ve danışmanlar yetiştirerek eğitim, sağlık ve iş hayatı alanlarında topluma yararlı olmaktır.</p> <span class="et_social_bottom_trigger"></span>
Share This