Faturalarımı parayla ödüyorum.

Faturalarımı sevgiyle ödüyorum.

Faturalarımı paramla ödüyorum.

Faturalarımı sevgimle ödüyorum.

Faturalarımı bana ödenen parayla ödüyorum.

Faturalarımı bana verilen sevgiyle ödüyorum.

Faturalarımı kendi paramla ödüyorum.

Faturalarımı kendi sevgimle, kendime olan sevgimle ödüyorum.

Faturalarımı parayla ödüyorum.

Faturalarımı özsevgimle ve bütüne sevgimle ödüyorum.

Bolluk Bereket konulu sunumun yapıldığı toplantımıza gelen bir katılımcıyı hatırlıyorum. “Para üzerinde çok duruluyor. Benim para ile ilgili bir sıkıntım yok, bu konuda rahatım. Peki, yaşam içinde diğer konulardaki bolluk bereket hakkında neler konuşabiliriz?” demişti.

Bu katılımcı toplantı bitiminde ödemesini yapmadan ve hiçbir geribildirimde bulunmadan ayrılmayı seçti.

Kendi özsaygısının, emeğe ve o toplantıda bulunanlara saygısının, sevgisinin bolluk bereketi hakkında bizleri bilgilendirmiş oldu.

Para, bolluk bereket, sevgi, huzur, dinginlik; bunlar birbiri ile derinden bağlantılı kavramlar.

Hatta bunlar aslında tek bir kavram; özsaygı.

Özsaygısı, yani değerliliği ve yeterliliği, benliğini huzurlu, dingin kılan, kendinden memnun, kendi ile barış içinde olan bireyler aynı zamanda her daim vizyonları olan bireylerdir. Vizyonlarına doğru onları ilerleten hedefleri vardır. Hedefleri için emeklerini ortaya koyarlar. Ulaştıkları her hedefle kendilerini biraz daha geliştirirler, kendilerini aşarlar. Kendilerini aştıkça vizyonları da gelişebilir, değişebilir, yeni hedefleri ortaya çıkabilir. Değişimi severler. Değişim bir kaos yaratsa bile kaosun enerjisini yapıcı güce dönüştürmeyi bilirler. Böylece sürekli gelişir ve ilerler…

Bu döngüde yaşayan bir birey parayı bir amaç olarak değil bir araç olarak görür ve hisseder.

O vizyonuna doğru yol alırken, titreşimini evrene özsaygısının netliği doğrultusunda yayar. Bu titreşime uygun ne varsa; insan, para, ortam, …., ona akmaya başlar. Parazit ne kadar azsa, mesaj ne kadar netse akış da o kadar hızlı ve bol olacaktır. 

“Faturalarımı sevgiyle ödüyorum” Dilek’in niyet kutusundan çektiğim bir olumlamaydı. Bana mesajları vardı. O andan beri mesajlar bana akmaya başladı.

Çok öz şunu yazabilirim ki; faturalarımızı paramızla ödemekle sevgimizle ödemek arasında özsaygı dağları kadar fark var…

Share This