FEODALİZM: İki ineğiniz varsa efendiniz bir miktar süt alır. 

SAF SOSYALİZM: İki ineğiniz varsa devlet inekleri alır, herkesin ineğinin bulunduğu ahıra kapatır. Bütün ineklerin bakımından sorumlusunuzdur. Devlet ihtiyacınız oldukça süt verir. 

BÜROKRATİK SOSYALİZM: İki ineğiniz varsa devlet inekleri alır, herkesin ineğinin bulunduğu ahıra kapatır. İneklere eski tavuk çiftliği çalışanları bakar. Tavuk çiftliklerinden alınan tavukların bakımından siz sorumlusunuzdur. Yönetmelikler ve mevzuat ihtiyacınız olduğunu söylediği zaman devlet size süt ve yumurta verir. 

FAŞİZM: İki ineğiniz varsa devlet ikisini de alır, sizi ineklere bakmanız için tutar ve size süt satar. 

SAF KOMÜNİZM: İki ineğiniz varsa komşularınız ineklere bakmanıza yardım eder, hep birlikte sütü paylaşırsınız.  

RUS KOMÜNİZMİ: İki ineğiniz varsa ineklerin bakımından siz sorumlusunuzdur ama devlet bütün sütü alır. 

KAMBOÇYA KOMÜNİZMİ: İki ineğiniz varsa devlet ikisini de alır sizi de vurur. 

DİKTATÖRLÜK: İki ineğiniz varsa devlet ikisini de alır, sizi de askere alır. 

SAF DEMOKRASİ: İki ineğiniz varsa sütü kimin alacağına komşularınız karar verir. 

TEMSİLİ DEMOKRASİ: İki ineğiniz varsa komşularınız, sütü kimin alacağını size söyleyecek birini seçerler. 

BÜROKRASİ: İki ineğiniz varsa önce devlet inekleri ne zaman sağıp neyle besleyeceğinize dair mevzuatı belirler. Ardından inekleri sağmamanız için size para verir. Sonra iki ineği de alır, birini vurur, diğerini sağar, sütü de yere döker. Daha sonra da eksik inekler için form doldurmanızı ister. 

SAF ANARŞİZM: İki ineğiniz varsa sütü ya makul bir fiyata satarsınız ya da komşularınız inekleri almaya çalışıp sizi de öldürürler. 

ÖZGÜRLÜKÇÜ/ANARKO-KAPİTALİZM: İki ineğiniz varsa birini satar bir boğa alırsınız. 

SÜRREALİZM: İki zürafanız varsa devlet mızıka dersleri almanızı mecbur tutar.

Share This