Bebekler yetişkinler gibi uyumaz. O halde neden bunu bekliyoruz? Buradaki rahatsız edici gerçek şu; söz konusu bebeklerin uykusu olduğu zaman sorun hemen her zaman bebeğin biyolojisiyle değil, biz yetişkinlerin beklentileriyle ilgili oluyor. Bebeklerin uykusu yetişkinlerin uykusundan pek çok yönden farklıdır.Şimdi bunlara sırasıyla bir göz atalım.

Bebeklerin uyku döngüleri daha kısa ve daha fazladır

“Bütün gece boyunca uyuma” ifadesi yanıltıcıdır. Bebekler bütün gece boyunca uyumaz, yetişkinler de öyle. Aslına bakarsanız, herhangi bir yaştaki insanın bütün gece boyunca uyuması fiziksel olarak imkânsızdır. Hangi yaşta olursak olalım, hiç deliksiz uzun bir uyku çekmeyiz. Sadece gece uykuya yatıp sabahleyin uyanmayız. Hepimiz “gece uykusunu” oluşturan birkaç uyku döngüsünden geçeriz. Yetişkinlerin bir uyku döngüsü yaklaşık bir buçuk saattir. Gecede yedi ile sekiz saat uyuyan ortalama bir yetişkin her gece beş farklı uyku döngüsünden geçecektir. Her uyku döngüsü başlıca iki uyku evresi içerir: REM (hızlı göz hareketi) evresi ve REM-dışı evre.

REM uykusunun niteliği beyindeki faaliyet seviyesinin yükselmesi ve beyin dalgalarının hızlanması fakat vücut kaslarının felç olmasıdır. Bu sert tezat sayesinde REM uykusu “paradoksal uyku” ismini almıştır. Bu, rüya evresidir, gözler kapalıdır ve göz kapaklarının altında hareket eder: REM, yani RapidEyeMovement, “Hızlı göz hareketi” terimi de buradan gelir. REM uykusunun bir niteliği de düzensiz kalp atışları, hızlı, düzensiz solumadır. Bunun tersine REM-dışı evre, uykunun onarıcı evresidir. Bu evrede beden ısısı ve kan basıncı düştüğü, beyin dalgaları yavaşladığı, kaslar gevşediği, gözler hareket etmeyi kestiği ve beden dokuları kendilerini onarıp eski haline geldiği için beden çok daha az enerji harcar. REM-dışı uykunun üç alt evresi daha vardır: N1, N2 ve N3 (N3 yaygın olarak delta uykusu olarak bilinir). REM-dışı uykunun bu evrelerinin her biri gittikçe derinleşir ve beyin dalgaları yavaşlar. N1 genellikle bir uyuşukluk ve hafif uyku hissi olarak tanımlanırken, N3 derin uykudur ve bütün evrelerin içinde en dinlendirici olanı kabul edilir. Bu noktaların her birinde uyuyan kişiyi uyandırmak gittikçe daha zor olacaktır.

Her uyku döngüsü sırayla şu uyku seviyelerinden oluşur:

N1 ®N2 ® N3 ® REM ® N1 (ve böylece devam eder)

Bebekler aşağı yukarı gebeliğin 28. haftasından itibaren döngüler halinde uyumaya başlar.1 Bundan önce fetüsün beyin faaliyetleri gelişmemiş, değişken bir elektrik modeline sahiptir. Ancak 36. haftadan sonra ceninin uyku döngüleri süreklilik kazanır ve yetişkinlerin döngülerine benzemeye başlar. Doğduğunda bebeğin uyku döngüsü yaklaşık kırk beş dakika kadar sürer ve gittikçe artarak ilk yılının sonunda altmış dakikaya yaklaşır. Daha kısa olan bu uyku döngüleri, bebeklerin gece uyku döngülerinin kabaca yetişkinlerininkinin iki katı olduğu, yani bir bebeğin ortalama on iki saatlik gece uykusunun on iki ile on altı farklı uyku döngüsünden oluşabileceği anlamına gelebilir. Eğer her uyku döngüsünün sonunda bebeğin tekrar uyuşuk ve muhtemelen uyanık hale geri döneceğini hatırlarsak, bu, bebeğin geceleri belki on altı defa uyanıp tekrar uykuya dalmak için ebeveynlerinin yardımına ihtiyaç duyacağı anlamına gelir.

Share This