nlp-nedir-i

Bir bilim, bir sanat, bir süreç, bir model, bir dizi yöntem, bir kılavuz, bir sistem, bir tutum,
bir strateji, bir teknoloji…

 

“Fabrika sireni ve trompet karışımı tuhaf bir ses çıkarır.”

“Çok büyük… neredeyse bir kamyon büyüklüğünde!”

“Uzun, esnek hortumuyla suyu içine çekebilir, hatta onunla bir şeyleri tutup kaldırır.”

“Saatte yaklaşık 15 mil koşabilir.”

“Devasa dişleri vardır.”

“En az dört ton geliyor olmalı.”

“Gri ve buruş buruş.”

Daha önce hiç fil görmemiş birine onun neye benzediğini, nasıl ses çıkardığını ve davrandığını tarif etmek zor olabilir. Yukarıdaki tanımlamaların hepsi doğrudur ama hiçbiri tek başına filin gerçekte ne olduğunu düşündürmeye yetmez.

Bu durum NLP için de geçerli. NLP’nin birbirinden farklı o kadar çok yönü var ki bu noktada elimizden gelenin en iyisi kimi tanım ve açıklamalara kısaca göz atmak olacak.

 • Beynin öğrenmeyi ve deneyimi nasıl kodladığını inceleyen bilim.
 • İnsan davranışındaki mükemmelliği herkes tarafından uygulanacak şekilde inceleyen bir yöntem.
 • Öznel deneyimin yapısına ilişkin bir inceleme.
 • Yaşam kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla, kişinin davranışını etkileyen düşünce kalıplarını tespit etmeye ve kullanmaya odaklanan bir iletişim modeli.
 • Birçok tekniği geride bırakan bir tutum ve metodoloji.
 • Enformasyonu nasıl aldığımızı, depoladığımızı ve hatırladığımızı açıklayan bir model.
 • İnsanların iletişimine ve gelişimine yönelik devrimci bir yaklaşım.
 • Fark yaratan bir farklılık.
 • Kişinin içinde yaşadığı dünyaya dair yorumunu ve bilişsel anlayışını tanımlamaya, yeniden yapılandırmaya ve değiştirmeye yönelik bir sistem.
 • Değerini belirleyen şeyin doğruluk değil fayda olduğu bir dizi yöntem.
 • Dünyadaki modellerin belirlenmesine ve kullanılmasına yönelik hızlandırılmış bir öğrenme stratejisi.
 • Zihni kullanma kılavuzu.

 

Kısaca: Kişisel ve Profesyonel Gelişime Yönelik En Güçlü Araçlardan Biri

 

Kullanım alanlarının çeşitliliği nedeniyle NLP’yi anlamak başta biraz zor olabilir. NLP bir bilim dalı, bir süreç, bir çalışma, bir model, bir dizi yöntem, bir sistem ve bir teknoloji olarak tarif edilmiştir ama en doğrusu uygulamalı psikolojinin bir türü olduğudur. Bu alanda çalışanların çoğu NLP’yi “Zihin Kullanım Kılavuzu” diye adlandırır. Bu nedenle NLP’nin kişisel ve profesyonel gelişime yönelik en güçlü araçlardan biri olduğu söylenebilir.

 

NLP,  sistemli düşünme, psikoterapi, sibernetik ve anlambilim dahil çok sayıda disiplinden faydalanan matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder tarafından 1970 yılında Kaliforniya’da geliştirilmiştir.

nlp-nedir-iii

N, L ve P’nin Açılımı

NLP’yi açıklamanın en kolay yolu, uygulamalı psikolojinin bir türü olduğunu söylemektir. Ama esas nokta kişisel ve mesleki yaşamlarında daha başarılı olmanın bir yolu olarak bu yöntemi kaç kişinin kullandığıdır. NLP’nin bir diğer sorunu isminin teknik niteliğidir. Ne mutlu ki NLP günümüzde daha fazla biliniyor ama Nöro-Linguistik Programlama dediğinizde çoğu kişinin verdiği tepki hâlâ “O da ne?” oluyor. Pek çoğumuz daha çarpıcı, açık ve cazip bir isim arzulasa da “Nöro-Linguistik Programlama” tümüyle doğru bir ifadedir. Bu terimlere bir göz atalım.

NÖRO

“Nöro” kısmı nörolojiyle, beş duyumuzun sağladığı enformasyonu beynimiz ve sinir sistemimiz yoluyla işlemekle ilgilidir.

LİNGUİSTİK

“Linguistik” dünya hakkındaki içsel temsilleri kodlamak, düzenlemek ve anlam yüklemekle yani dil sistemlerinin kullanılmasıyla (sadece kelimeler değil jestler ve duruşlar dahil tüm sembol sistemleri) ilgilidir.

PROGRAMLAMA

“Programlama” da enformasyon işleme ve bilişimden gelir, ki deneyimin depolanma, kodlanma ve dönüştürülme yönteminin bilgisayar yazılımına benzediği görüşüne dayanır. Zihinsel yazılımımızı silerek, geliştirerek ya da düzenleyerek düşünce  şeklimizi ve davranış biçimimizi değiştirebiliriz. Aslında en önemli farkı ortaya çıkaran da NLP’nin  işte bu “P” kısmıdır. Bu adımda, insanlar “Programlarını” değiştirir, bazen yenilerini yerleştirir, bazen de artık işe yaramayan ya da onlara hizmet etmeyen programları kaldırırlar. Sonuç olarak kendilerini daha mutlu ve etkin kılan yararlı strateji ve alışkanlıklar geliştirirler.

nlp-nedir-ii

 

NLP’yi Öğrenerek Ne Kazanırız?

NLP şaşırtıcı derecede hızlı ve etkin teknikleriyle ünlüdür. Giderek artan başarısının nedeni de bireysel kazanımlardır. Dünyadaki yüz binlerce insan konuyla ilgili kitaplar okumakta, eğitimlere katılmakta ve hayallerini gerçekleştirmektedir. İşte faydalarından birkaçı:

 

 • Ne istediğinizi ve buna nasıl ulaşacağınızı anlamanıza yardım eder.
 • Daha güçlü, daha derin ilişkiler kurmanızı sağlar.
 • Özgüveninizi ve özsaygınızı artırır.
 • İlişki kurma becerinizi güçlendirir.
 • Yaşamınızı yönetmenizi sağlar.
 • Daha etkili ve doyurucu iletişim kurmanıza olanak tanır.
 • Elinizden gelenin en iyisini yapmanıza yardımcı olur.
 • Kendinize ve dünyaya dair kısıtlayıcı inançlarınızı değiştirir.
 • Çok daha yaratıcı olmanızı sağlar.
 • Düşünce, duygu ve davranış hâkimiyeti sağlar.

 

10 Farklı Alanda NLP

 

1)  Çoğu kişi, kişisel gelişim için NLP’ye başvurur ve NLP yoluyla yaşamda önemli değişimler yaşanması olağandışı bir durum değildir.

 

2)  NLP sunum yapanlara ruh hallerini kontrol etmeleri için birçok teknik sunar. İyi sunum yapanları model almak, konuşmanın kalitesini ciddi anlamda artırmanın

yollarından biridir.

 

3)  NLP zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumada güçlü bir araç olabilir. Başarılı sporcuların bir kısmı

başarabilecekleri şeylere ilişkin kısıtlayıcı inançlarını sorgulamak için NLP’yi kullanır.

 

4) İlişkiler iyi bir yaşamın anahtarını elinde tutar. NLP başkalarıyla iletişim kurma, temasa geçme ve insanları anlama şeklimizi geliştirmek için pek çok teknik sunmaktadır.

 

5)  NLP’nin başlangıç noktası terapidir ve ortaya atılan teknikler bu alandaki uygulamacılar tarafından yaygın olarak kullanılır.

 

6)  İş başarısına katkıda bulunan temel faktör iletişimdir ki bu da NLP’nin iş performansını artırmaya yönelik çok sayıda teknik sunduğunu gösterir.

 

7)  NLP’yi benimseyen satış elemanları işte başarılı olmalarını sağlayan daha iyi bir donanıma sahiptirler ve güven temeline dayanan kalıcı ilişkiler kurarlar.

 

8) Etkin liderlerin özellikleri NLP ile modellenebilir. Etkin liderler iyi biçimlenmiş sonuçlar üretirler ve bunlara ulaşmaya çalışırken ekip üyelerinin davranışlarını yönlendirmek için değerleri kullanırlar.

 

9)  Eğitimcilerin ve koçların çoğu çalışmalarında NLP tekniklerinden, kavramlarından ve prensiplerinden yararlanır. Bu durum, öğrenmeyi hızlandırmak ve çocuklara potansiyellerine ulaşmada yardımcı olmak için NLP’nin kullanıldığı eğitim dünyası için de geçerlidir.

 

10)  NLP kişisel gerçekliğinizi ortaya çıkarmanız için sizi manevi bir boyuta götürebilecek bir dizi olağanüstü araç sunar.

 

 “Herkesin en azından temel NLP bilgisiyle okuldan mezun olduğu bir dünya hayal edin. Evet, bu yarın olmayabilir, ama er ya da geç yaşanacaktır.”

 

Kuraldışı Eğitim Danışmanlık’ın 4 günlük yoğunlaştırılmış NLP eğitimine kaydolmak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Mutlu Dinçer

 

 

Share This