Upavistha: Oturuş

Kona: Açı

Asana: Poz (Olanla oturmak-kalmak)

Upavistha Konasana: Geniş açılı oturarak öne katlanmak

İlk çakrayı uyaran bir poz.

Bacaklarını yanlara doğru aç.

Herkesin açısı farklı olacaktır bedensel yapısına göre. Ve bu pozu kimi çok rahatlıkla yaparken kimimiz belki yıllarca çalıştıktan sonra dahi biraz yapabileceğiz.

İç kasıklardan ayak başparmak köküne doğru bacakları uzat, bacak kasları canlansın, ayak parmak araları açılsın. Sanki ayağın altı bir duvara dayanıyormuş gibi canlı. Ayak tarağını genişçe aç. Bu aktiflik aynı zamanda ayak tabanından başlayıp ya da orada biten ve bacak arkasından geçen meridyenleri de harekete geçirecektir. Ayak parmakları ve dizkapakları yukarı baksın.

Kuyruksokumundan ense köküne, oradan başın tepesine uza ve omurga doğal kıvrımlarında yükselsin.

Eller ya da el parmakları kalça yanında yerde destek olabilir.

Elleri bacakların ortasında yere getirebilir ya da işaret ve orta parmağını kanca gibi yaparak ayak başpaklarından tutabilirsin. Nefes alıp kalbin önünü ve arkasını açarak genişlet ve nefes verirken sadece birazcık kasıklardan derinleşerek ve omurgayı uzun tutarak öne doğru uzayarak katlan.

Birazcık.

Oradan tekrar nefes alıp göğüs kafesini dört bir yana aç, kuyruksokumundan başın tepesine tekrar omurgayı uzat. Nefes verirken yine birazcık ve uzun bir omurga ile kasıklardan katlan.

Bedeni nefesle hareket ettir ve her hareketin yarattığı etkiyi gözlemle.

Bu nefes ve beden farkındalığıyla öne uzayarak katlanma yolculuğunda, kendi sınırına saygılı ve bedene duyarlı olarak ilerle. Ve bir yerde kalmak isteyen hislerini dinle.

Sırt kamburlaşmaya başladığında, kalça ile bacak ekleminin birleştiği yerde noktasal acılar başladığında kal orada.

Durmaya karar vermek ve sınırına saygı duymak sana alan açar. Kendinle olan ilişkinde özgür bir alan açar. Bu aynı zamanda hislerini takip ederek “Hayır” diyebilmektir. Zihin yargılar, mücadele eder. Hep daha ilerlemek, yanındakiyle rekabet etmek, en en iyisini yapmak, uç noktaya varmak, belki de hiç yapamayacağını söyleyerek seni hareketsiz bırakmak ister.

Belki de bedenin bu asana için yeterince açık olmayabilir ve bazen içindeki enerji bu kadar içselleşmeye, derinleşmeye hazır olmayabilir. İçini dinle asana içinde ilerlerken, hislerini takip et, bedenden öğrenen bir araştırma içinde olmayı dene.

Sana bu asanayı yaptıran, daha da ilerleten ya da durduran ne? Durmak istediğinde, yapmaya odaklanan zihne “Hayır” diyebilirsin. Olduğu kadarıyla, senin bedenindeki asananın ifadesiyle kalabilirsin. Bu seni güçlü, özgür, duyarlı, özgüvenli, öz saygılı yapar.

İçini dinleyerek öne katlanma yolunu farkındalıkla yaşamayı araştır, olabildiğince. Adım adım, hissederek ve her anı, bedenin her parçasını ve etrafını bütünlükle ve beraberce algılayarak.SAYFA-BOLUMU

Öne katlanmalar içe döndüren, sakinleştiren asanalardır ve geçmişle ilgilidir. Geçmiş ve özellikle aile travmalarının enerjetik çözülmelerinde bu asanalar etkili olabilir. Ve bazen beklemek, kalmak, olanla, bedenin izin verdiği kadar, olana saygıyla kalmak. Kıyaslamadan, yargılamadan anlayışla, geldiğin sınır neresiyse orayla bağlantıda kalarak, yaşadığınla ilişki kurmak…

Budur sana alan açan, yoganı jimnastikten ayıran, seni bedensel ve onun yansıması olarak içsel geliştirecek olan. İçte olan dışı, dışta olan içi etkiler ve aslında ikisi de aynı enerjidir.

Bu tıpkı yoga gibidir; ne yaptığınla ilgili değil, nasıl yaptığınla ilgili. Pozu yapmaya mı odaklanıyorsun yoksa asananın her bir aşamasında farkındalıkla, tam bir bilinçlilik haliyle kalmayı-olmayı mı araştırıyorsun? Ne kadar ilerlersen ilerle asana içinde, mühim olan kendi iç alanında ne kadar yol alıp o alanda ne kadar derinleştiğindir. Başını yere değdirmekten öte bu asana içinde, kendinle ne kadar ve hangi tavırla, nasıl ilişki kurduğundur sana hizmet eden.

Asanadan çok yavaş çık. Nefes alıp ellerinle yerden destek alarak önce omurganı uzat, nefes verirken biraz doğrul. Ve adım adım, aynen poza girdiğin duyarlılıkta pozdan çık. Her aşamada belki bir iki nefes kalıp, o anın tadına bakarak, bedendeki etkilerini hissederek ve iç sesi dinleyerek oturma haline geri dön.

Hatırla, asanaya girmek kadar asanadan çıkmak da önemlidir ve geçişler farkındalıkla yapıldığında; asana içine kendini yargılamadan gözlemleyen bir hal ile bakıldığında bütünsel olarak yogadan faydalanılır.

<div class="social4i" style="height:82px;"> <div class="social4in" style="height:82px;float: left;"> <div class="socialicons s4twitter" style="float:left;margin-right: 10px;padding-bottom:7px"><a href="https://twitter.com/share" data-url="https://dergi.kuraldisi.com/upavistha-konasana/" data-counturl="https://dergi.kuraldisi.com/upavistha-konasana/" data-text="Upavistha Konasana" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via=""></a></div> <div class="socialicons s4fblike" style="float:left;margin-right: 10px;"> <div class="fb-like" data-href="https://dergi.kuraldisi.com/upavistha-konasana/" data-send="true" data-layout="box_count" data-width="55" data-height="62" data-show-faces="false"></div> </div> </div> <div style="clear:both"></div> </div> <p>Temel ve orta seviye yoga hocalık eğitimini Cihangir Yoga’da  tamamladı.<a href="https://dergi.kuraldisi.com/wp-content/uploads/sites/4/2016/05/bade2.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-3444" title="bade2" src="https://dergi.kuraldisi.com/wp-content/uploads/sites/4/2016/05/bade2-236x300.jpg" alt="" width="236" height="300" /></a><br /> Öğrencilerinden öğrenmeye ve içsel araştırmalarıyla eğitimine devam ediyor.</p> <p>Hissetmek, doğasını fark etmek, kabul etmek ve özgürce ifade edebilmek onun uygulaması. Nefes farkındalığı, meditasyon ve his araştırması derslerinin özü. Katılımcıların, güçlendiği, esnediği, köklendiği, yumuşadığı serilerden oluşuyor dersleri. Öğrencilerin, asanalara (yoga pozlarına) hem güvenli hem sınırlarını araştırarak girmelerine, kendilerine en uygun hal içinde kalmalarına ve çıkmalarına destek olurken kendilerine samimice yaklaşmalarına aracı oluyor.</p> <p>Godfrey Devereux, Svagito Liebermeister, Wayne Liquorman, Erich Schiffmann gibi isimler hem yoga anlayışını hem hayat anlayışını etkiledi, genişletti.</p> <p>Yazıyor, yazmaktan besleniyor. Yazmak onun için hem bir süreç hem sonuç. Çokça aslında kendine yazıyor. Kendine yazdıklarından, etrafına veriyor.</p> <p>Hayat onun için; araştırmak, keşfetmek, içinde olanı vermek, vermekten öğrenmek, sevmek.</p> <p>Diyor ki:</p> <p>Kuraldışı’nda katıldığım Yaşam Okulu eğitimleri hayatımı derinden etkiledi. Merdivenlerinde oturup kaldığım ve bir türlü gidemediğim o günden sonra hayatım; her an değişen, dönüşen, gelişen, kendimi arayışımla zenginleşen canlı bir organizmaya evrildi. Potansiyellerim bir bir ortaya çıkmaya başladı. Yaşamım yepyeni bir boyut kazandı.</p> <p>Bundan sonra ne olacağı meçhul. Yol nereye gider, beni nereye götürür bilinmez. Ve her şeyiyle yeniyi, geleni, olanı hevesle kucaklamayı deniyorum, mümkün olabildiğince, elimden geldiğince. Yaşamın ve kendi doğamın her haline EVET’i araştırıyorum.</p> <p>İçimdeki öz sizin içinizdeki özü selamlıyor.</p>